BEZPŁATNE MODELE 3D

BEZPŁATNE MODELE 3D

W EliteCAD możesz łatwo tworzyć komponenty architektoniczne, wykorzystując możliwości obiektów parametrycznych. Bardziej zaawansowane kształty możesz uzyskać  za pomocą detali lub poprzez import bezpłatnych modeli 3D znanych producentów w formatach ( Skp, 3ds, DWG).

Bezpłatna biblioteka (Ponad 5000 elementów) posiada duży zbiór szczegółowych elementów dwuwymiarowych i rzeczywistych trójwymiarowych elementów budowlanych. W EliteCAD dostępna jest także biblioteka tekstur i materiałów licząca ponad 2000 tekstur z właściwościami materiału, które można przypisać metodą przeciągnij i upuść do dowolnego obiektu;


Swobodne projektowanie elementów architektonicznych w 3D

Elementy architektoniczne są całymi obiektami opisanymi parametrycznie. Niezależnie od tego można również tworzyć własne,  oryginalne i nietypowe kształty oraz elementy. Dostępne w EliteCAD narzędzia dają nieograniczoną kreatywność w tworzeniu obiektów 3D. Dzięki zdefiniowanym elementom 3D możemy tworzyć własne modele projektowe, czcionki, itp., które mogą być następnie zastosowane w dowolnym projekcie ( z zachowaniem skali i wymiarowania).

Połączenie kilku sposobów modelowania

W celu stworzenia skomplikowanych kształtów  EliteCAD umożliwia zastosowanie kilku technik modelowania. Włącznie z operacjami logicznymi na elementach, które pozwalają na łączenie, usuwanie i separowanie nakładających się obiektów.

Obiekty wytłaczane

W EliteCAD można łatwo zmienić kształt i parametry wszystkich obiektów wytłaczanych, przeciągając za uchwyty opowiadające określonym fragmentom (ściany, krawędzie).

Powierzchnie o nieregularnym kształcie typu Free-form

Powierzchnie o nieregularnych kształtach, mogą być określone na podstawie wielokątów przestrzennych. Modyfikowanie kształtu dokonuje się za pomocą uchwytów. EliteCAD  pozwala na intuicyjne modelowanie powierzchni, przeciągając  odpowiednie „uchwyty” lub poprzez wprowadzenie dokładnych danych dla poszczególnych punktów.

Bryły obrotowe

Bryła obrotowa w EliteCAD definiowane jest poprzez wielokąt i związane z nim: oś obrotu i kąt obrotu. Kształt wielokąta można swobodnie modyfikować za pomocą uchwytów, lub za pomocą wartości parametrycznych.