Moduł Terenu

MODUŁ TEREN

Moduł Teren do EliteCAD znajduje szerokie zastosowanie w architekturze i architekturze krajobrazu. Jest w pełni zintegrowany z widokiem modelu, przekrojami, elewacjami i planami projektowymi. Oparty jest o zbiór punktów i krzywych, które program odczytuje i przedstawia w formie graficznej. Moduł teren pozwala również na wykonywanie robót ziemnych, dróg oraz ścian oporowych. Ponadto tworzy zestawienie obejmujące bilans mas ziemnych i wielu innych materiałów.

Dane materiałów

Moduł teren jest wykorzystywany do budownictwa lądowego oraz do przestrzennego planowania krajobrazu. Przedstawia trójwymiarowy model interpretując krzywe i punkty w przestrzeni. Model może być dowolnie kształtowany oraz uzupełniony o elementy takie jak: drogi, mury oporowe, wykopy wraz z bilansem mas.  Oprogramowanie zapewnia możliwość modyfikacji trójwymiarowych. Teren jest wyświetlany logicznie w: planach pięter, widokach i przekrojach  . Pozwala również wygenerować plan wykopów.

Podstawowe dane

Moduł teren interpretuje dane ASCII z różnymi formatami plików, poprzez przekształcenie ich w model 3D. Wektorowe dane, takie jak DXF / DWG mogą być używane z rysunku odniesienia do przesyłania danych katastralnych.

Funkcjonalność

Trójwymiarowy teren jest uformowany w oparciu o punkty, krzywe lub wczytany z gotowych plików. Moduł teren może być kształtowany poprzez manipulowanie wszystkimi trzema wymiarami punktów i krzywych. Poprzez wprowadzenie krawędzi, model  terenu jest ograniczony do docelowego rozmiaru.

Zwłaszcza strome zbocza mogą być modelowane krawędziami / płaszczyznami. Drogi są zdefiniowane jako: zintegrowane stoki, wykopy na podstawie wielokątów lub krzywych łączonych.

Wykopy określamy przez wprowadzenie ich zarysu, ustaleniu kątów nachylenia skarp oraz wysokości. Po zdefiniowaniu wykopu, wykonujemy go poprzez odjęcie określonej wcześniej masy ziemnej od całej powierzchni terenu. Wykopy generują poziomy wysokościowe oraz zintegrowany plan wykopu.

Prezentacja

Dla skutecznej prezentacji, teren może być wyposażony w tekstury i kolory NCS / RAL. Biblioteki roślin i ludzi mogą być przeciągane na teren i są przy tym automatycznie dopasowane do powierzchni. Krzywe wysokości znakują się automatycznie, są przedstawione w postaci krzywych w rzucie i mogą być prezentowane przestrzennie w modelu 3D, który zapewnia optymalną podstawę orientacji w modelu konstrukcji i widokach.

Współpraca modułu z EliteCAD

Moduł teren jest technicznie w pełni zintegrowany z programem EliteCAD i przedstawiony na planach pięter i w sekcjach. Jest dostępny jako dodatek do EliteCAD, ale może być zakupiony również jako samodzielne narzędzie.