Fotorealistyczne wizualizacje

Fotorealistyczne wizualizacje

EliteCAD umożliwia tworzenie fotorealistycznych wizualizacji projektów architektonicznych. Dodatkowo dopracowane opcje prezentacji kolorów i rzucanych cieni pomagają edytować obiekty 3D w sposób dynamiczny. Do renderowania obrazów o wysokiej jakości wystarczy niewielka liczba ustawień. Zintegrowana wizualizacja w EliteCAD wspiera planistów, którzy chcą szybko i efektownie zaprezentować swoje projekty. Aby uzyskaćobrazy i animacje w jakości studyjnej, dane mogą być przesyłane do specjalistów poprzez U3D lub za pośrednictwem innych interfejsów. W EliteCAD wirtualne obrazy przestrzeni wewnętrznych, zewnętrznych i fasad  są powiązane z modelem. Można je odświeżać po wprowadzeniu zmian do projektu.

Radiosity

Wizualizacje wymagają subtelnego rozkładu światła. Jako podgląd do rzeczywistego procesu renderowania, obliczenie rozkładu światła na projektowanym modelu odbywa się w oparciu o procedury radiosity. Projektowany obiekt 3D otrzymuje informacje o tym, jak powinno się zachowywać światło w fazie projektowania oraz późniejszego renderowania. Zaciemnione obszary, takie jak na przykład: narożniki, wnęki i wypusty zostają przedstawione w ciemniejszym świetle niż powierzchnie, na które pada skierowane światło. Technika Radiosity wykorzystując rozkład światła, umożliwia uzyskanie realistycznych obrazów w niezwykle wysokiej jakości.

Ray tracing

Ustawienia ray tracing określają zarówno zachowanie  światła sztucznego, jak i słonecznego w projektowanym modelu. W EliteCAD użytkownik może definiować, w przypadku niektórych materiałów,  w jaki sposób i w jakim stopniu powinno się obijać od nich światło.

Skuteczne przedstawienie wizualizacji

EliteCAD może generować fotorealistyczne obrazy o wysokiej jakości, przy czym procesy definiowania i renderowania widoków nie zajmują wiele czasu. Możliwe jest to dzięki  hybrydowemu stosowaniu technik radiosity i ray tracing wraz z innymi efektami , jak np.: blue box process (gdzie tekstury mogą być filtrowane według sprecyzowanych informacji) czy bump mapping.

Definicja tekstur

Biblioteka tekstur w EliteCAD, oparta na bazie danych SQL, zapewnia szeroki wybór materiałów budowlanych i elementów dekoracyjnych, takich jak: kamień, materiały murowe, drewno, metal, szkło, obrazy, tynki, systemy kolorów NCS/RAL itd. Biblioteka jest otwarta i łatwo można dodawać do niej własne tekstury. Przypisywanie tekstur do danego materiału  jest intuicyjne dzięki technice Drag & Drop „Przeciągnij i Upuść”.

Definicja materiałów

Jasny i logiczny interfejs użytkownika w EliteCAD pozwala na szybkie zdefiniowanie kolorów, struktury powierzchni, właściwości materiału itp. Ustawienie można sprawdzać na bieżąco  w oknie podglądu. Korzystając z techniki „Przeciągnij i Upuść”  można w programie przypisać tekstury i kolory do obiektu bezpośrednio w scenie. Możliwe jest również  dokładne określenie jakości obrazu.

Tworzenie widoków

Kamera w EliteCAD jest umieszczona jednocześnie w kilku widokach, . Łatwo można więc określić położenie widoku, punkt centralny, wysokość przeglądania oraz kąt otwarcia. Wystarczy przeciągnąć uchwyty lub wprowadzić odpowiednie wartości liczbowe.

Źródło światła

EliteCAD  został wyposażony w 5  rodzajów źródeł światła, dzięki czemu  umożliwia  precyzyjne definiowanie oświetlenia w trakcie projektowania modelu. Źródła światła można rozmieścić jednocześnie w różnych widokach, posiadają  przy tym wiele różnych form. W celu realistycznego zobrazowania rzucanych cieni, światło słoneczne wykorzystuje pozycję geograficzną, datę i godzinę.

Animacja pozycji słońca

Narzędzie animacji pozycji słońca umożliwia symulowanie progresji cienia w określonym odstępie czasu. Umożliwia to dokładną symulację oświetlenia pomieszczeń, a także cieni rzucanych przez budynki. Animację można przedstawić  w trybie pełnoekranowym.