Kompletna dokumentacja techniczna

Kompletna dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna w EliteCAD jest w pełni zgodna z polskimi normami projektowymi. Jest przy tym generowana automatycznie z modelu 3D. Dzięki specjalnym narzędziom CAD 2D program pozwala na pełne uszczegółowienie widoków rzutów i przekrojów.

Rzut projektu jest obrazowany zgodnie z polskimi standardami ( istnieje możliwość wprowadzenia indywidualnych ustawień) oraz zgodnie z przyjętą skalą. EliteCAD pozwala na swobodne przenoszenie zmian z jednego etapu projektowania do innego etapu. Projekt jest przedstawiany w formie graficznej, która może zostać dopasowana do  konkretnych wymagań klienta.

Połączenie projekt – model 

W EliteCAD plany są połączone z modelem 3D. Wszelkie zmiany  w projekcie i w modelu projektowym  są wzajemnie dostosowane, wraz z rzutami pięter. Daje to stabilną podstawę projektowania przez cały czas, niezależnie od tego, czy używamy EliteCAD do przedstawiania modelu 3D, czy też wyłącznie rzutów 2D.

Rzuty ogólne

Rzut ogólny stosuje się w momencie kiedy szczegóły projektu są jeszcze w fazie projektowania, a plany pięter, widoki elewacji oraz sekcje są przedstawione w postaci zredukowanej. Dotyczy to również wymiarowania i etykietowania, uchwytów i oczywiście skalowania. Korzystając z narzędzi EliteCAD można precyzyjnie ustawić głębokości obrazowania zgodnie z oczekiwaniami.

Rysunek roboczy

W rysunku roboczym projekt/rzut  jest przedstawiony z wysokim poziomem szczegółowości. Prezentowane są m.in. wielowarstwowe obiekty z przypisanymi materiałami  (wraz z precyzyjnym wymiarowaniem i informacją o szczegółach połączeń). W trybie rysunku roboczego wizualizację dodatkowo wspierają elementy graficzne typu: hatche, linie, czcionki, kolory itp.  Rysunki robocze w EliteCAD są na stałe przypisane do projektu, dzięki czemu ich aktualizacja odbywa się zawsze na bieżąco.

Rysunek szczegółowy

Rysunki szczegółowe w EliteCAD są określone na podstawie rysunku roboczego i posiadają maksymalny poziom szczegółowości. Obszerna biblioteka elementów budowlanych i symboli  znacznie ułatwia opracowanie nawet najbardziej zaawansowanych projektów architektonicznych. Detale, w zależności od decyzji użytkownika, mogą pozostać związane z modelem lub też być odłączone i prezentowane jako osobne rysunki.