Kosztorysowanie

Kosztorysowanie

Wartości przedmiaru w EliteCAD  definiowane są na podstawie bazy MySQL i mają dwukierunkową zależność, pomiędzy projektowanym modelem i zestawieniem danych. Po kliknięciu w wybrany element modelu w projekcie, wartość obmiaru zostanie przedstawiona poprzez podświetlenie w bazie danych. Z kolei po kliknięciu w wartości znajdujące się w bazie danych, odpowiadająca im część zostanie podświetlona w modelu 3D. Rozwiązanie to pozwala na precyzyjny przegląd danych z rzeczywistymi wartościami stworzonych elementów.


Zestawienia materiałów dostępne z grafiką obiektu

EliteCAD posiada  logicznie skonstruowane zestawienia raportu, które dostępne są również w formie graficznej  i ułożone w  kolejności stosowania. Wartości istotne w budownictwie, takie jak te dotyczące norm krajowych mogą być otwierane w poszczególnych plikach. Powierzchnie, objętości,  ilości i inne wartości można wyeksportować w postaci dokumentu xls, który pozwoli na wygodne przygotowanie kosztorysu, czy przedmiaru materiałów.