Przegląd funkcji

Przegląd funkcji

Połączenie plan/konstrukcja

Plany są połączone z modelem konstrukcyjnym. Wszelkie zmiany planów pięter, sekcji, poglądów i w samym modelu konstrukcyjnym są dokonywane równolegle. Wynikające z modyfikacji zmiany są automatycznie aktualizowane dla całego modelu. Rysunki przedstawione są zgodnie z polskimi normami z normami i  danym etapem projektowania.

Parametryzacja

Funkcja parametryzacji pozwala na dowolne modyfikowanie wybranego elementu oraz na błyskawiczne aktualizowanie pozostałych obiektów. W ten sposób zmieniając jedno okno możemy szybko zmodyfikować wszystkie pozostałe. Jest to bardzo przydatna funkcja, zwłaszcza w trakcie generowania złożonych elementów 3D. Parametryzacja zdecydowanie ułatwia tworzenie sufitów, ścian, okien, drzwi, dachów, schodów, jastrychów, fasad, konstrukcji drewnianych, itp. Dodatkowo  ściany, dachy, sufity i jastrychy mogą być dowolnie zarządzane dzięki pracy na kilku warstwach.

Podgląd projektu w wielu oknach

W EliteCAD projekt może być przedstawiony i edytowany jednocześnie w różnych widokach.

Prezentacja graficzna

Wielość różnorodnych elementów graficznych, takich jak:  hatche, tekstury/materiały, kolorystyka wraz z połączeniem grafiki rastrowej i wektorowej, a także dużym wyborem czcionek, pozwalają użytkownikom EliteCAD na profesjonalną prezentację dowolnego projektu.

Fotorealistyczne wizualizacje

Zintegrowany w EliteCAD silnik renderujący, oparty na technikach raytracing i radiosity, zapewnia wysokiej jakości realistyczne wizualizacje. Rendering jest automatycznie aktualizowany po wprowadzeniu zmian do projektu.

Zarządzanie strukturami

EliteCAD oferuje przejrzyste i intuicyjne zarządzanie wielokondygnacyjnymi konstrukcjami w dowolnych rzutach. Zarządzanie odbywa się płynnie także w obiektach z dużą ilością warstw, bibliotek modeli 3D,  materiałów oraz tekstur.

Obsługiwane formaty plików

Dzięki formatowi/standardowi IFC2x3 EliteCAD umożliwia szybką wymianę danych parametrycznych wykorzystując wiele popularnych formatów plików. Pliki te można łatwo importować i exportować.

  • Pliki wektorowe: DXF, DWG, MI, IGES, PFD, a rysunki 3D poprzez: DXF, DWG, 3DS, U3D, VRML, SAT, TGF itp.
  • Pliki rastrowe:  JPEG, TIFF, GIF, BMP