Technologia BIM

Technologia BIM

TECHNOLOGIA BIM

Technologia BIM stosowana jest w celu zwiększenia skuteczności projektowania i planowania inwestycji. Skrót BIM oznacza Modelowanie informacji o budynku. Projekty są dziś opracowane na podstawie projektowanego modelu 3D. Model ten jest używany przez architektów, urbanistów, ogólnie rzecz biorąc przez wszystkie osoby zaangażowane  w inwestycji. Model IFC sprawdza się jako podstawa dla wymiany danych, gdyż zapewnia wysoką jakość i precyzję dla obiektów parametrycznych oraz pozwala na zredukowanie strat danych do minimum. Wiele znanych biur projektowych na całym świecie z powodzeniem wykorzystuje technologię  BIM w codziennych działaniach projektowych.


Model danych IFC 2×3

Parametryczna wymiana danych modeli BIM jest obecnie wykonywane na podstawie pliku IFC 2×3. Wysokiej jakości, precyzyjne informacje o projektowanym modelu, atrybuty i wytyczne są zatem dostępne dla wyspecjalizowanych projektantów i wykonawców.

Czym jest buildingSMART?


BuildingSMART powstała w celu ustalenia standardów modelu projektowania opartego na na optymalizacji procesów planowania, realizacji i zarządzania w budownictwie jako część inicjatywy buildingSMART oraz realizowania Industry Foundation Classes jak otwarty standard dla budowania modeli projektowych. Standard IFC jest zarejestrowany zgodnie z normą ISO 16739.

Kto uczestniczy w tworzeniu buildingSMART?

Uniwersytety, biura projektowe, firmy budowlane, firmy inżynieryjne, przemysł technologii budownictwa, usługi budowlane, zarządcy budynków, organizacje handlowe, firmy nieruchomości i firm tworzące oprogramowania.

Jakie zalety wynikają ze stosowania technologii BIM?


Projekty mogą być opracowywane szybciej i precyzyjnie oraz wiedza, która wymagana jest dla projektu (na przykład, ceny i zagospodarowanie przestrzeni) jest dostępna w bardzo wczesnym stadium projektu, gdy zmiany w projekcie są jeszcze do zaakceptowania i zanim ciężki sprzęt rozpocznie prace budowlane