Import chmury punktów do programu BIM

Nowa wersja EliteCAD AR14 została wzbogacona o możliwość wczytania chmury punktów. Chmura punktów (ang. Point Cloud) to precyzyjny zbiór punktów, które  posiadają współrzędne XYZ oraz parametr intensywności odbicia. Do ich uzyskania wykorzystuje się skaner laserowy.

Punkty laserowe, stanowią współrzędne odbicia od powierzchni terenu oraz wszystkich obiektów, takich jak: budynki, drzewa, przewody linii energetycznych itp.

Zobacz film, jak zaimportować chmurę punktów do programu BIM?

Zastosowanie chmury punktów:

  • Pomiar wysokości ukształtowania terenu;
  • Inwentaryzacja obszarów zagrożonych erozją i lawinami;
  • Obrazowanie obszarów kopalń odkrywkowych dla oceny wielkości kopalnych;
  • Budowa przestrzennego modelu aglomeracji miejskich (tzw. model miasta 3-D) dla  potrzeb telekomunikacji (badanie propagacji fal dla optymalizacji rozmieszczenia  przekaźników), urbanistów, planistów itp.;
  • Inwentaryzacja i konserwacja linii energetycznych, dróg, rurociągów;
  • Inwentaryzacja obiektów zabytkowych, ruin, obiektów wielkogabarytowych.

Pobierz i przetestuj EliteCAD AR14

Zachęcamy do pobrania i bezpłatnego przetestowania możliwości  programu EliteCAD AR14. Aby pobrać wersję testową, kliknij poniższy przycisk.

Pobierz demo